Categories
Facts on India Topics

സാമൂഹ്യക്ഷേമം – 12

 

 • കർഷകർക്ക് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പകർന്നു നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ടി വി ചാനൽ

കിസാൻ ടി വി (DD KISAN)

 

 • യുവാക്കളെ തൊഴിൽ സജ്ജരാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട കേന്ദ്രസർക്കാർ പദ്ധതി

സ്‌കിൽ ഇന്ത്യ

 

 • BPL കുടുംബങ്ങളിലെ വനിതകൾക്ക് സൗജന്യ LPG കണക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജന (PMUY)

 

 • കാർഷിക സംഘങ്ങൾക്ക് നബാർഡ് മുഘേന വായ്‌പ അനുവദിക്കാനുള്ള പദ്ധതി

ഭൂമി ഹീൻ കിസാൻ പദ്ധതി

 

 • ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ

 

 • ഗംഗാ തീരത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

ഗംഗാ ഗ്രാം യോജന

 

 • സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്കായുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി

ഇ-ക്രാന്തി

 

 • പെൺകുട്ടികളുടെ സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

ധനലക്ഷ്മി

 

 • സംരംഭകർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ മികച്ച അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് ഇന്ത്യ (2016 ജനുവരി 16)

 

 • SC\ST വനിതാ വ്യവസായ സംരംഭകത്വം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് ഇന്ത്യ

 

 • ഗ്രാമങ്ങളിലെ സുസ്ഥിര വികസനം സാദ്ധ്യമാക്കാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളെയും സർക്കാരിനെയും ഏകോപിച്ചുണ്ടാക്കിയ പദ്ധതി

CAPART (Council for Advancement of People Action and Rural Technology),1986

 

 • പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

ജനശാല

 

 • ന്യൂനപക്ഷക്കാർക്കായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

സീഖോ ഓർ കമാവോ (Learn and Earn)

 

 • ഗ്രാമങ്ങളിൽ ബാങ്കിങ് സേവനം ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

സ്വാഭിമാൻ (2011, സോണിയ ഗാന്ധി ഉദ്‌ഘാടനം)

 

 • റെയിൽവേ കോച്ചുകൾ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സജ്ജമാക്കാനുള്ള റെയിൽവേയുടെ പദ്ധതി

ഓഫീസ് ഓൺ വീൽസ്

 

 • ദേശീയ പാതകളെ 2019 ഓടെ റെയിൽവെ ക്രോസ്സ് മുക്തമാക്കാൻ മേൽപ്പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതി

സേതുഭാരതം

 

 • പാചക വാതക സബ്‌സിഡി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ടെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതി\ഗിന്നസ് ബുക്കിൽ ഇടം നേടിയ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണമിടപാട് പദ്ധതി

പഹൽ (പ്രത്യക്ഷ ഹസ്താന്തരിത് ലാഭ്)

 

 • ഓൺലൈൻ വഴി LPG കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി രൂപം നൽകിയ പദ്ധതി

സഹജ് (SAHAJ)

 

 • കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഹാജർനില പരിശോധിക്കാൻ ആധാർ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് രൂപം നൽകിയ സംവിധാനം

ബയോമെട്രിക് അറ്റന്റൻസ് സിസ്റ്റം

 

 • BPL കുടുംബങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ ആരംഭിച്ച  ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

കുതിർ ജ്യോതി

 

 • ഗംഗാ ശുചീകരണത്തിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

നമാമി ഗംഗ

 

 • AIDS നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

പ്രോജക്ട് സൺ റൈസ്

 

 • ടൂറിസം വികസനത്തിനായി സാംസ്കാരിക ടൂറിസം മന്ത്രാലയം ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

ഇൻക്രഡിബിൾ ഇന്ത്യ (ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ: നരേന്ദ്ര മോഡി)

 

 • ചേരി രഹിത ഇന്ത്യ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ 2011 ഇൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

രാജീവ് ആവാസ് യോജന

 

 • രാജീവ് ആവാസ് യോജനയുടെ ലക്‌ഷ്യം

2022 ഇൽ ഇന്ത്യയെ ചേരി വിമുക്തമാക്കാൻ

 

 • 1999 ഇൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആരംഭിച്ച ശുചീകരണ പദ്ധതി

നിർമ്മൽ ഭാരത് അഭിയാൻ (Total Sanitation Campain)

 

 • നിർമ്മൽ  ഭാരത് അഭിയാൻറെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ

വിദ്യാ ബാലൻ

 

 • നിർമ്മൽ  ഭാരത് അഭിയാൻറെ ഭാഗമായി 100% ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം

സിക്കിം

 

 • നിർമ്മൽ  ഗ്രാം പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം

സിക്കിം

 

 • ഗ്രാമ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ 1914 ഇൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

ശ്രീ നികേതൻ പദ്ധതി

 

 • ഗ്രാമവികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി 1920 ഇൽ ഗുർഗാവോൺ പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചത്

എഫ് എൽ ബ്രയിൻ

 

 • 1921 ഇൽ മാർത്താണ്ഡം പ്രോജക്റ്റ് ആരംഭിച്ചത്

സ്‌പെൻസർ ഹാച്ച്

 

 • 1936 ഇൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

സേവാഗ്രാം (മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വാർധയിൽ വെച്ച്)

 

 • ഗ്രാമസ്വരാജ് എന്ന ഗാന്ധിയൻ ആശയത്തെ മാതൃകയാക്കി മദ്രാസിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

ഫിർക്ക പദ്ധതി (1946)

 

 • പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയ അഭയാർഥികളുടെ പുനഃരുദ്ധാരണം ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

നിലോക്കരി പരീക്ഷണം (നേതൃത്വം: എസ് കെ ഡേ)

 

 • മസ്ദൂർ മൻസിൽ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി

നിലോക്കരി പരീക്ഷണം

 

 • ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഇട്ടാവ ജില്ലയിലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിച്ച ഇട്ടാവ പദ്ധതിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്

ആൽബർട്ട് മേയർ (1948)


(തുടരും)