Categories
Malayalam Topics

മലയാളം 07

മലയാള ശൈലികൾ (തുടർച്ച)


ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക  – അപഹരിക്കുക

കാർക്കോടകനയം               – രക്ഷിച്ചവനെ ഉപദ്രവിക്കൽ

എടുകെട്ടുക                            – പഠിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുക

ആകാശക്കോട്ട                       – മനോരാജ്യം

കാടുകയറുക                          – വേണ്ടാത്തത് കാണിക്കുക\പറയുക

കുംഭകോണം                          – അഴിമതി

കുറുപ്പില്ലാക്കളരി                  – നാഥനില്ലായ്‌മ

ആനച്ചന്തം                                – ആകെയുള്ള അഴക്

കുതിരക്കച്ചവടം                    – ലാഭേച്ഛ

ഗോപിതോടുക                       – വിഫലമാവുക

കരിങ്കാലി                                 – വർഗ്ഗവഞ്ചകൻ

ജലരേഖ                                      – പാഴിലാവുക

അഴകിയ രാവണൻ               – ശൃംഗരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വന്നവൻ

കോടാലിയാവുക                   – ഉപദ്രവമാകൽ

അഷ്ടമത്തിലെ ശനി              – വലിയ കഷ്ടകാലം

അടിക്കല്ല് മാന്തുക                 – ഉൽമൂലനാശം വരുത്തുക

അമരക്കാരൻ                            – മാർഗ്ഗദർശകൻ

കടന്നകൈ                                 – അതിരുവിട്ട പ്രവൃത്തി

അക്കരപ്പച്ച                                 – അകലെയുള്ളതിനെ പറ്റി ഭ്രമം

അട്ടിപ്പേറ്                                    – സ്വന്തവും ശാശ്വതവുമായി ലഭിച്ചത്

ആളുവില കല്ലുവില              – ആളിൻറെ പദവിക്ക് സ്ഥാനം

ഇടിത്തീ                                       – കഠിനഭയം

കാക്ക പിടുത്തം                       – സേവകൂടൽ

ചെമ്പ് തെളിയിക്കുക            – പരമാർത്ഥം വെളിപ്പെടുക

സാധൂകരിക്കുക                      – ന്യായീകരിക്കുക

കിടിലം കൊള്ളിക്കുക        – ഭയപ്പെടുത്തുക

പുസ്തകപ്പുഴു                                – എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ

ആട്ടിൻകുട്ടി ചമയുക            – നിഷ്കളങ്കത ഭാവിക്കുക

ഉപ്പ് കൂട്ടി തിന്നുക                    – നന്ദി കാണിക്കുക

കുടത്തിലെ വിളക്ക്               – അപ്രകാശിതമായ യോഗ്യത

കണ്ഠക്ഷോഭം                             – നിഷ്ഫലമായ സംസാരം

ഊറ്റം പറയുക                           – ആത്മപ്രശംസ ചെയ്യുക

ഒന്നും രണ്ടും പറയുക           – വാഗ്വാദം ചെയ്യുക

കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റുക          – അവസരം നോക്കി പ്രവർത്തിക്കുക

കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റ വീഴുക   – ഉപജീവനമാർഗ്ഗം മുട്ടുക

ഇലയിട്ട് ചവിട്ടുക                    – അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുക

അറുത്ത് മുറിച്ച് പറയുക     – തീർത്ത് പറയുക

ഇരുട്ടടി                                         – അപ്രതീക്ഷിതമായ ഉപദ്രവം

ഉമ്മാക്കി കാട്ടുക                     – വെറുതെ പേടിപ്പിക്കുക

വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളുക           – വിറളി പിടിക്കുക

വിത്തെടുത്ത് കുത്തുക       – കരുതൽ ധനം ചിലവ് ചെയ്യുക

മുടന്തൻ ന്യായം                       – ദുർബലമായ സമാധാനം

പൂച്ചയ്ക്ക് മണികെട്ടുക        – അവിവേകമായ ഉദ്യമം

തോളിൽ കയറ്റുക                   – അമിതമായ ലാളിക്കൽ

അഗ്നിപരീക്ഷ                           – കഠിനമായ പരീക്ഷണം

അത്താണി                                  – ആശ്വാസകേന്ദ്രം

അഞ്ചാംപത്തി                          – അവസരവാദി

അധരവ്യായാമം                      – വ്യർത്ഥഭാഷണം

അസുരവിത്ത്                           – ദുഷ്ട സന്തതി

ആ ചന്ദ്രതാരം                           – എക്കാലവും

ഏട്ടിലെ പശു                             – പ്രയോജനമില്ലാത്ത വസ്തു

ഇരട്ടത്താപ്പ്                                 – പക്ഷപാതം

ഏകാദശി നോക്കുക             – പട്ടിണി കിടക്കുക

തിരയെണ്ണുക                            – നിഷ്ഫലമായ പ്രവൃത്തി

ഓണം കേറാമൂല                    – അപരിഷ്കൃത മേഖല

ഏഴാംകൂലി                                – ഏറ്റവും നിസാരം

കടലാസുപുലി                          – പേരിൽ മാത്രം ശക്തൻ

കല്ലുകടിക്കുക                          – അസുഖകരമായി പരിണമിക്കുക

കാവ് തീണ്ടുക                           – അഴിഞ്ഞാടുക

ഉരുക്കഴിക്കുക                           – ആവർത്തിക്കുക

ധൃതരാഷ്ട്രാലിംഗനം            – ഉള്ളിൽ പകവെച്ചുള്ള സ്നേഹപ്രകടനം

ധൂമകേതു                                     – നാശകാരി

നാരദൻ                                          – ഏഷണിക്കാരൻ

ഗുളികകാലം                              – അശുഭവേള

ധനാശി പാടുക                          – അവസാനിപ്പിക്കുക

ഉണ്ടചോറിൽ കല്ലിടുക          – നന്ദികേട് കാണിക്കുക

ഇരുട്ടുകൊണ്ട് ഓട്ടയടക്കുക – താൽക്കാലിക പരിഹാരം

പൊയ്‌മുഖം                                   – കപടഭാവം

സുഗ്രീവാജ്ഞ                               – നീക്കുപോക്കില്ലാത്തത്

ഭഗീരഥ പ്രയത്നം                       – സോദ്ദേശ്യപരമായ കഠിനപ്രയത്നം

നെല്ലിപ്പടി കാണുക                   – അടിസ്ഥാനം വരെ ചെല്ലുക

ഭീഷ്മപ്രതിജ്ഞ                               – കഠിനശബ്ദം

വ്യാഴദശ                                           – ഭാഗ്യകാലം

അക്ഷയപാത്രം                              – വിഭവങ്ങൾ ഒടുങ്ങാത്തത്

ഉർവ്വശീശാപം ഉപകാരം            – ദോഷം ഗുണമായി ഭവിക്കുക

ദീപാളി കുളിക്കുക                      – നിർധനനാകുക

ഭൈമീകാമുകന്മാർ                      – സ്ഥാനമോഹികൾ

ഭരതവാക്ക്യം                                    – അവസാനം

ചിറ്റമ്മനയം                                       – പക്ഷപാതം

വൈതരണി                                      – ദുർഘടം

കേളികൊട്ട്                                      – ആരംഭം

ഉദരപൂരണം                                      – ഉപജീവനം

തലയണമന്ത്രം                                 – രഹസ്യഉപദേശം

തീട്ടൂരം                                                – അനുമതി

ദന്തഗോപുരം                                    – സാങ്കൽപ്പിക സ്വർഗ്ഗം

ചിത്രവധം                                          – ക്രൂരശിക്ഷ

കായംകുളം വാൾ                           – രണ്ടുവശത്തും ചേരുന്നയാൾ

ശ്ലോകത്തിൽ കഴിക്കുക              – സംഗ്രഹിക്കുക

ചുവപ്പുനാട                                         – അനാവശ്യമായ കാലതാമസം

നാന്ദികുറിക്കുക                              – ആരംഭിക്കുക

നൂലാമാല                                             – കുഴപ്പം

ഇഞ്ചികടിക്കുക                                – ദേഷ്യപ്പെടുക

അലകും പിടിയും മാറ്റുക             – മുഴുവൻ മാറ്റി പണിയുക

കടലിൽ കായം കലക്കുക            – നിഷ്ഫലമായ പ്രവൃത്തി

അളമുട്ടുക                                            – ഗതിയില്ലാതാവുക

മൂക്കിൽ കയറിടുക                         – നിയന്ത്രിക്കുക

പതം വരുത്തുക                                 – ബുദ്ധിമുട്ടുക

അന്യം വരുക                                      – അവകാശികൾ ഇല്ലാതാവുക

പടലപിണങ്ങുക                                 – അടിയോടെ തെറ്റുക

മുയൽ കൊമ്പ്                                      – ഇല്ലാത്തവസ്തു

കതിരിൽ വളം വെയ്ക്കുക – കാലം തെറ്റി പ്രവർത്തിക്കുക

കുളിക്കാതെ ഈറനുടുക്കുക – കുറ്റം ചെയ്യാതെ പഴിയേൽക്കുക

കുടം കമഴ്ത്തി വെള്ളം ഒഴിക്കുക – ഫലമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി

കടുവയെ കിടുവ പിടിക്കുക – ബലവാനെ ദുർബലൻ തോൽപ്പിക്കുക

അരമനരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട്  – ഒരിടത്ത് രഹസ്യം മറ്റൊരിടത്ത് പരസ്യം

ഉച്ചിവെച്ച കൈ കൊണ്ട് ഉദകക്രിയ ചെയ്യുക – സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ തന്നെ സംഹരിക്കുക


(തുടരും)